نتایج کار بعضی از اعضا کانال تلگرام   t.me/khodet_besazesh

کار آقای مهدی فاضلی, - کنترل رله با تلگرام

محمد صادق مرادی از اصفهان, - کنترل رله با تلگرام

 

کار علی آقا , - کنترل رله با تلگرام

آقای پارسا خدادادی از کرج, - کنترل رله با تلگرام

آقای یاسین از گلستان, - کنترل رله با تلگرام

آقای امید محمدی از اصفهان, - کنترل رله با تلگرام
۱۳۹۷/۵/۲۸ ۲۰:۲۸:۱۵

ثبت ديدگاه